Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνολογίες - Εφαρμογές

Επίπεδο σπουδών: 
Μεταπτυχιακό AEI
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση: 
Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τ.Θ. 1186 45110 - Ιωάννινα
Τηλέφωνο - Fax: 
Τηλ.: (26510) 07196, 07197, 07213, 07921, 07458 Fax: (26510) 07021
Email: 
gramcs (at) cc.uoi.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Τεχνολογικές Επιστήμες
Τμήμα: 
Τμήμα Πληροφορικής