Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Υπολογιστικά Μαθηματικά κα Πληροφορική

Επίπεδο σπουδών: 
Μεταπτυχιακό AEI
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση: 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45510 Ιωάννινα
Τηλέφωνο - Fax: 
Τηλ.: (26510) 07190, 07191, 07493, 07482, 08012 FAX: (26510) 07005
Email: 
aagapiad@cc.uoi.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Θετικές Επιστήμες
Τμήμα: 
Τμήμα Μαθηματικών