Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Αλουμινάς (Επαγγέλματα Οικοδομής)

Γενική Περιγραφή: Οι επαγγελματίες του κλάδου της οικοδομής:

  • Είναι εξειδικευμένοι τεχνίτες, που εργάζονται για την κατασκευή, συντήρηση ή ανακαίνιση κτιρίων, οικιστικών συγκροτημάτων και άλλων οικοδομικών κατασκευών
  • Απασχολούνται σε κατασκευές και επισκευές κτιρίων, σε δημόσια και ιδιωτικά δομικά έργα που πραγματοποιούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση (νοσοκομεία, σχολεία, υπουργεία, οργανισμοί), σε κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρείες, σε εργοστάσια, βιομηχανίες
  • Εργάζονται ανεξάρτητα ως ελεύθεροι επαγγελματίες αναλαμβάνοντας μικρά ή μεγαλύτερα έργα.

Συγκεκριμένα, ο Αλουμινάς κατασκευάζει κουφώματα από αλουμίνιο, καθώς και διάφορες άλλες αλουμινοκατασκευές.

Εξοπλισμός και Μέσα: Για την εργασία του χρησιμοποιεί αλουμίνιο, τρυπάνι και άλλα ειδικά εργαλεία και εξαρτήματα για τις κατασκευές του.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για τα επαγγέλματα της οικοδομής δεν λειτουργεί σε μόνιμη βάση ειδική σχολή, όπου θα μπορούσε να φοιτήσει ο ενδιαφερόμενος. Μέχρι τώρα, οι ανάγκες στον τομέα αυτόν καλύπτονται με σχολές ταχύρρυθμης εκπαίδευσης που λειτουργούν κατά περιόδους στον ΟΑΕΔ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Τα οικοδομικά επαγγέλματα απαιτούν:

  • Σωματική αντοχή, καλή υγεία, επιδεξιότητα στις κινήσεις, σωματική δύναμη και αντοχή στις καιρικές συνθήκες
  • Σωστή αντίληψη του χώρου, μεράκι, καλαισθησία και λεπτότητα, καθώς και την ανάλογη πείρα για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν μια σωστή κατασκευή
  • Συνεργατικότητα, προσοχή, ακρίβεια, σχολαστικότητα και αίσθημα ευθύνης και συνέπεια.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Τα επαγγέλματα αυτά συνδέονται με την οικοδομική και κατασκευαστική δραστηριότητα της χώρας μας. Ο προγραμματισμός, όμως, αρκετών δημόσιων έργων και τα αναπτυξιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους δημιουργούν αισιόδοξες προοπτικές απασχόλησης για την ανάκαμψη της χώρας. Στην ελεύθερη αγορά, πάντοτε υπάρχει ανάγκη για καλούς και έμπειρους τεχνίτες. Όσοι διακρίνονται για τη σωστή δουλειά τους μπορούν να εξελιχθούν επαγγελματικά και οικονομικά μέσω της υποστήριξης των πελατών ή των συνεργατών τους.

Οι αποδοχές τους είναι ικανοποιητικές, αλλά ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγάλη διακύμανση ανάλογα με τα προσόντα και τη δραστηριότητα του κάθε επαγγελματία.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία στον κλάδο είναι χειρωνακτική, κουραστική, σκληρή και σχετικά επικίνδυνη. Συχνά οι επαγγελματίες του τομέα αυτού εργάζονται σε δύσκολες ή και επικίνδυνες ακόμα συνθήκες σε ανοικτό χώρο (οικοδομή, σκαλωσιές, εξωτερικοί χώροι) και είναι εκτεθειμένοι σε απρόβλεπτες καιρικές καταστάσεις. Μερικές φορές χρειάζεται να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους, όταν αναλαμβάνουν κάποια δουλειά σε άλλον τόπο.

Συγκεκριμένα, ο Αλουμινάς εργάζεται όρθιος ή σκυμμένος, κουβαλά υλικά, μετρά, υπολογίζει, σχεδιάζει, τοποθετεί κι ελέγχει τις κατασκευές από αλουμίνιο. Πολλές φορές είναι ανεβασμένος πάνω σε σκαλωσιές και για αυτό πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, ώστε να αποφεύγει τις πτώσεις ή άλλα ατυχήματα. Εργάζεται ατομικά στο εργαστήριό του αλλά και ομαδικά σε συνεργασία με τους μηχανικούς και τους υπόλοιπους τεχνίτες της οικοδομής.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί τα επαγγέλματα αυτά είναι το Συνδικάτο Οικοδόμων.