Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τραπεζική (ΤΡΑ)

Επίπεδο σπουδών: 
Μεταπτυχιακό AEI
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Διεύθυνση: 
Πάροδος Αριστοτέλους 18, 26 335, Πάτρα
Τηλέφωνο - Fax: 
τηλ.: 2610 367300 - fax: 2610 367650
Email: 
info@eap.gr
Ειδικότητα: 
Οικονομικές Επιστήμες
Τμήμα: 
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών