Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Φαρμακευτικό Marketing

Επίπεδο σπουδών: 
Μεταπτυχιακό AEI
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Πανεπιστήμιο Πατρών
Διεύθυνση: 
Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστήμιο Πατρών 265 00, Πάτρα
Τηλέφωνο - Fax: 
Τηλ: 2610 969334, 969332, 3 Fax: 2610 997728
Email: 
pharminf@upatras.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Επιστήμες Υγείας
Τμήμα: 
Τμήμα Φαρμακευτικής