Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Υδάτινων Πόρων και Περιβάλλοντος

Επίπεδο σπουδών: 
Μεταπτυχιακό AEI
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Πανεπιστήμιο Πατρών
Διεύθυνση: 
Τμήμα Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών 265 00, Πάτρα
Τηλέφωνο - Fax: 
Τηλ: 2610 969400, 969402, 3 Fax: 2610 991626
Email: 
dept@civil.upatras.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Περιβάλλον - Ενέργεια
Τμήμα: 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών