Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνων

Επίπεδο σπουδών: 
Μεταπτυχιακό AEI
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Πανεπιστήμιο Πατρών
Διεύθυνση: 
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πατρών 265 00, Πάτρα
Τηλέφωνο - Fax: 
Τηλ: 2610 996940-41, 996939 Fax: 2610 993469
Email: 
secretary AT ceid.upatras.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Τεχνολογικές Επιστήμες
Τμήμα: 
Διαπανεπιστημιακό/Διατμηματικό