Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τομέας Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής

Επίπεδο σπουδών: 
Μεταπτυχιακό AEI/Διδακτορικό AEI
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Πανεπιστήμιο Πατρών
Διεύθυνση: 
Πανεπιστήμιο Πατρών 265 00, Πάτρα
Τηλέφωνο - Fax: 
Τηλέφωνο : 2610 996-735
Email: 
secr1@math.upatras.gr 
Ειδικότητα: 
Θετικές Επιστήμες
Τμήμα: 
Τμήμα Μαθηματικών