Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά Προβλήματα Εκτρεφόμενων Υδρόβιων Οργανισμών

Επίπεδο σπουδών: 
Μεταπτυχιακό AEI
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Διεύθυνση: 
Τρικάλων 224, Καρδίτσα, Τ.Θ. 199 
Τηλέφωνο - Fax: 
Τηλέφωνο 24410 66000 Τηλεομοιοτυπία 24410 66041
Email: 
e-mail g-vet@vet.uth.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Επιστήμες Υγείας
Τμήμα: 
Κτηνιατρικής