Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Υποτροφίες για μεταπτυχιακά στις Η.Π.Α.

Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση προκηρύσσει δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο των Η.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017:

α) Μία (1) υποτροφία με αντικείμενο τις πολιτιστικές σχέσεις Ελλάδος και ΗΠΑ κατά την μεταπολεμική περίοδο και

β) Μία (1) υποτροφία με αντικείμενο τις επιδόσεις Ελλήνων Πανεπιστημιακών που σταδιοδρομούν στις ΗΠΑ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι, να μην έχουν υπερβεί το 30ό έτος και να έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό τμήμα αμερικανικού Πανεπιστημίου το αργότερο έως την τελευταία ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν σε δυο (2) αντίγραφα: βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο των τίτλων σπουδών τους, αντίτυπα των τυχόν εργασιών τους, καθώς και πιστοποιητικό γεννήσεως, απόσπασμα ποινικού μητρώου, εκκαθαριστικό εφορίας και αποδεικτικό της εγγραφής τους σε μεταπτυχιακό τμήμα Αμερικανικού πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.  

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Μαρίκα Ανδρεάδη στο τηλέφωνο 210 – 6009800 εσωτ. 1123.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων με τα παραπάνω δικαιολογητικά ορίζεται η Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016 στην διεύθυνση Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή 15342,  Υπ’ όψιν κας Μαρίκας Ανδρεάδη.

 

Πηγή: www.eduguide.gr

Δες επίσης

Υποτροφίες για μεταπτυχιακά στη Γαλλία

Υποτροφίες από κληροδοτήματα για το 2015-2016

Υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και Κύπρο

 Εννέα υποτροφίες από το Ίδρυμα Ευγενίδου για μεταπτυχιακά και διδακτορικό

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop