Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος)

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ειδικότητα: 
Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Τμήμα: 
Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Επιστημονικό πεδίο μηχανογραφικού: 
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κωδικός μηχανογραφικού: 
177