Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Αγρότης Καλλιεργητής

Γενική Περιγραφή: Ο Αγρότης:

  • Ασχολείται με την καλλιέργεια των φυτών, με σκοπό την παραγωγή αγροτικών προϊόντων για πώληση και μαζική κατανάλωση
  • Φυτεύει και καλλιεργεί φυτά και στη συνέχεια συλλέγει τους καρπούς τους και τους πουλά είτε σε ιδιώτες είτε σε εμπόρους λιανικής ή χονδρικής πώλησης είτε σε εργοστάσια
  • Οργώνει το χώμα για να μαλακώσει, κατόπιν σπέρνει το σπόρο ή φυτεύει το φυτό, εμπλουτίζει το χώμα με τα κατάλληλα λιπάσματα, ποτίζει τη σπορά και τη ραντίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα για να την προστατέψει από αρρώστιες και παράσιτα
  • Συλλέγει την παραγωγή, επεξεργάζεται τη συγκομιδή, όπως στην περίπτωση του καπνού ή του βαμβακιού
  • Διοχετεύει τα προϊόντα του απευθείας στην αγορά ή στους εμπόρους ή στα εργοστάσια.

Εξοπλισμός και Μέσα: Χρησιμοποιεί μικρά εργαλεία, όπως σκαλιστήρια, φτυάρια και κλαδευτήρια, αλλά και μεγάλες σύγχρονες μηχανές, όπως τρακτέρ, θεριστικές και αλωνιστικές μηχανές, μηχανές σποράς, μηχανήματα για το πότισμα (σωλήνες, μπεκ, ψεκαστήρες), εργαλεία συσκευασίας και μεταφοράς των προϊόντων.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση για το συγκεκριμένο επάγγελμα γίνεται κυρίως μέσω της εμπειρίας και της καθημερινής πρακτικής. Υπάρχει, όμως, η δυνατότητα για σπουδές σε ΑΕΙ, σε θέματα αγροτικής οικονομίας, καθώς και σε ΙΕΚ, σε ΤΕΕ, αλλά και σε Γεωργικές Σχολές σε θέματα που σχετίζονται με τις καλλιέργειες και τη γεωργία γενικότερα.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Αγρότης πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Αγάπη για τη φύση και την ασχολία με τη γη
  •  Χειρωνακτική δεξιότητα και καλή φυσική κατάσταση, σωματική δύναμη και αντοχή
  • Δεξιότητα πειθούς και διαπραγμάτευσης, αφού έρχεται σε επαφή με ιδιώτες αλλά και με εμπόρους για την πώληση των προϊόντων του
  • Υπολογιστική-μαθηματική ικανότητα, αφού χρειάζεται να ελέγχει τα έσοδα και τα έξοδά του, να κοστολογεί τα προϊόντα του κ.λπ.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Με την εκμηχάνιση της αγροτικής παραγωγής, την εμφάνιση σύγχρονων μεθόδων εκμετάλλευσης της γης και την εγκατάλειψη της υπαίθρου, η προσφορά εργασίας στον αγροτικό τομέα διαφοροποιείται από παλιότερες εποχές. Εξάλλου, η αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών επηρεάζει και αυτή την αγορά εργασίας στον τομέα της αγροτικής παραγωγής. Από την άλλη πλευρά, η αστάθεια του αγροτικού εισοδήματος και οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων αποθαρρύνουν πολλούς νέους να ασχοληθούν με τη γεωργία. Τα τελευταία χρόνια, όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει σημαντικές επιδοτήσεις και διευκολύνσεις σε νέους που θέλουν να ασχοληθούν με την αγροτική παραγωγή, πολιτική που ενισχύει και το ελληνικό κράτος.

Εργασιακό Περιβάλλον και Συνθήκες: Ο Αγρότης στην Ελλάδα αυτοαπασχολείται και συνήθως καλλιεργεί τη δική του έκταση. Τις εποχές συγκομιδής ή σποράς έχει ανάγκη από περισσότερα χέρια και τότε προσλαμβάνει αγροτοεργάτες. Ο Αγρότης εργάζεται ατομικά, κυρίως στην ύπαιθρο αλλά και σε θερμοκήπια ανάλογα με την εποχή ή την καλλιέργεια.

Ορισμένοι Αγρότες ασχολούνται και με τη διαχείριση αγροτικών συνεταιρισμών, ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου.