Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνογλωσσία

Επίπεδο σπουδών: 
Μεταπτυχιακό AEI
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διεύθυνση: 
Πανεπιστημιούπολη –Ζωγράφου Τ.Κ. 15784-Αθήνα
Τηλέφωνο - Fax: 
218 7277 473, Fax:210 7277 309
Email: 
apastra2[AT}phil.uoa.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Φιλολογικές Επιστήμες
Τμήμα: 
Τμήμα Φιλολογίας