Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση

Επίπεδο σπουδών: 
Μεταπτυχιακό AEI
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διεύθυνση: 
Ναυαρίνου 13Α, 106 80  Αθήνα
Τηλέφωνο - Fax: 
Tηλ: 210- 36.88.196,  Fax: 210- 36.88.057 
Email: 
E-mail: grateapi@ecd.uoa.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Τμήμα: 
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία,