Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα

Επίπεδο σπουδών: 
Μεταπτυχιακό AEI
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Διεύθυνση: 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου
Τηλέφωνο - Fax: 
Tηλ. 210-772 1017
Email: 
webmaster@ntua.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Οικονομικές Επιστήμες
Τμήμα: 
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών