Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Χημείας

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Πανεπιστήμιο Πατρών
Διεύθυνση: 
Τμήμα Χημείας Πανεπιστήμιο Πατρών 265 00, Πάτρα
Τηλέφωνο - Fax: 
Τηλ: 2610 997101, 996009Fax: 2610 997118
Email: 
Secretary@chemistry.upatras.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Θετικές Επιστήμες
Τμήμα: 
Τμήμα Χημείας
Επιστημονικό πεδίο μηχανογραφικού: 
2o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Κωδικός μηχανογραφικού: 
267