Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διεύθυνση: 
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Τηλέφωνο - Fax: 
210 727-7657
Email: 
http://telekpa.uoa.gr/dirlist.php?school=2&department=5&lang=el
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Ψυχοπαιδαγωγικές επιστήμες
Τμήμα: 
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Επιστημονικό πεδίο μηχανογραφικού: 
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κωδικός μηχανογραφικού: 
118