Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Φιλοσοφίας

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Πανεπιστήμιο Πατρών
Διεύθυνση: 
Τμήμα ΦιλοσοφίαςΠανεπιστήμιο Πατρών265 00, Πάτρα
Τηλέφωνο - Fax: 
Τηλ: 2610 997155, 969361, 996234Fax: 2610 969364
Email: 
philosophy@upatras.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Φιλολογικές Επιστήμες
Τμήμα: 
Τμήμα Φιλοσοφίας
Επιστημονικό πεδίο μηχανογραφικού: 
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κωδικός μηχανογραφικού: 
102