Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος)
Διεύθυνση: 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πεδίον Άρεως, Βόλος 383 34 -
Τηλέφωνο - Fax: 
Τηλ.:24210 74112,Fax: 24210 74169
Email: 
tetsikak@civ.uth.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Κατασκευών - Αρχιτεκτονικής
Τμήμα: 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Επιστημονικό πεδίο μηχανογραφικού: 
2o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Κωδικός μηχανογραφικού: 
208