Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Πανεπιστήμιο Πατρών
Διεύθυνση: 
Τμήμα Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών ΜηχανικώνΠανεπιστήμιο Πατρών265 00, Πάτρα
Τηλέφωνο - Fax: 
Τηλ: 2610 969400, 969402, 3Fax: 2610 991626
Email: 
dept@civil.upatras.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Κατασκευών - Αρχιτεκτονικής
Τμήμα: 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Επιστημονικό πεδίο μηχανογραφικού: 
2o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Κωδικός μηχανογραφικού: 
205