Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διεύθυνση: 
Θεμιστοκλέους 6, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο - Fax: 
τηλέφωνο: 210 368 8949, fax: 210 368 8920
Email: 
kfotou(at)pspa.uoa.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Τμήμα: 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Επιστημονικό πεδίο μηχανογραφικού: 
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κωδικός μηχανογραφικού: 
123