Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διεύθυνση: 
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια, Αθήνα, 15784
Τηλέφωνο - Fax: 
Τηλ: 210-7275220, 210-7275219, Fax: 210-7275214
Email: 
gd@di.uoa.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Τεχνολογικές Επιστήμες
Τμήμα: 
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Επιστημονικό πεδίο μηχανογραφικού: 
2o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Κωδικός μηχανογραφικού: 
330