Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Πληροφορικής

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Διεύθυνση: 
Μ. Καραολή και Α. Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς
Τηλέφωνο - Fax: 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 4142000,FΑΧ: 210 4142328
Email: 
http://www.unipi.gr/contact.html
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Τεχνολογικές Επιστήμες
Τμήμα: 
Πληροφορικής
Επιστημονικό πεδίο μηχανογραφικού: 
5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Κωδικός μηχανογραφικού: 
339