Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται επαγγελματίες, η δραστηριοποίηση των οποίων είναι ιδιαίτερα καθοριστική και αναγκαία για την καταγραφή των διαφόρων οικονομικών συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, καθώς και για τη διεκπεραίωση υποχρεώσεων φορολογικής φύσεως των φυσικών και νομικών προσώπων απέναντι στο δημόσιο. Πιο αναλυτικά, βασικό αντικείμενο εργασίας τους είναι η καταγραφή των εσόδων και των εξόδων μιας επιχειρηματικής μονάδας, η δημιουργία λογιστικών εγγραφών, η σύνταξη ισολογισμού και μισθολογικών καταστάσεων, καθώς και η υποβολή των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων αναφορικά με τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν εταιρείες και ιδιώτες. Οι προοπτικές εργασιακής αποκατάστασης είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, καθώς υπάρχουν δυνατότητες απασχόλησης είτε στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα είτε στο ελεύθερο επάγγελμα. Τα επαγγέλματα της συγκεκριμένης κατηγορίας απαιτούν ιδιαίτερη παρατηρητικότητα, εξοικείωση με τη χρήση λογιστικών προγραμμάτων, ακρίβεια στους υπολογισμούς, εχεμύθεια, συστηματικό τρόπο εργασίας και γνωστικό υπόβαθρο, το οποίο διασφαλίζεται μέσω της φοίτησης στα διάφορα τεχνολογικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.


Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Ο λογιστής, ο φοροτεχνικός και ο εφοριακός αποτελούν χαρακτηριστικά επαγγέλματα της συγκεκριμένης κατηγορίας. Οι αμοιβές τους κυμαίνονται και θεωρούνται από αρκετά υψηλές μέχρι και πολύ υψηλές, ιδιαίτερα στην περίπτωση των ελεύθερων επαγγελματιών.


Απαιτούμενες Δεξιότητες 

 • Οργανωτικότητα και συστηματικότητα
 • Τυπικότητα και μεγάλη προσοχή
 • Υπολογιστική ικανότητα
 • Εχεμύθεια
 • Ικανότητα για διεκπεραίωση εργασιών γραφείου
 • Εξοικείωση στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Συνεχές ενδιαφέρον και ενημέρωση  για τις αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία
 • Υπευθυνότητα, ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Υπομονή και επιμονή
 • Ικανότητα προγραμματισμού
 • Φιλομάθεια και προσαρμοστικότητα
 • Αριθμητική ικανότητα
 • Καλή μνήμη