Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διεύθυνση: 
Πατησίων 76, Αθήνα 10434
Τηλέφωνο - Fax: 
2108203 106-111
Email: 
deos@aueb.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Οικονομικές Επιστήμες
Τμήμα: 
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Επιστημονικό πεδίο μηχανογραφικού: 
5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Κωδικός μηχανογραφικού: 
313