Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2. Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών)

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Διεύθυνση: 
Εγνατία 156,Τ.Θ. 1591, Θεσσαλονίκη, 54006
Τηλέφωνο - Fax: 
2310-891211
Email: 
pubrel@uom.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Οικονομικές Επιστήμες
Τμήμα: 
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Επιστημονικό πεδίο μηχανογραφικού: 
5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Κωδικός μηχανογραφικού: 
322