Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Κινηματογράφου

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο - Fax: 
2310 99.7161,-7077,-7398 φαξ: 23109.94342
Email: 
info@film.auth.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Τμήμα: 
Τμήμα Κινηματογράφου
Επιστημονικό πεδίο μηχανογραφικού: 
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Κωδικός μηχανογραφικού: 
163