Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος της, η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει επαγγέλματα που αφορούν σε δραστηριότητες οργάνωσης και διαχείρισης. Πιο συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες του χώρου αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών και απασχολούνται είτε σε  γραφεία είτε έχουν πολύ συγκεκριμένες πρακτικές εργασίες ρουτίνας .  Η εργασία τους απαιτεί πολλές φορές και τη συχνή επαφή και επικοινωνία με συναδέλφους και πελάτες, με αποτέλεσμα η ευγένεια, η ευχέρεια λόγου, ο αυτοέλεγχος, η ενσυναίσθηση και η αναλυτική σκέψη να συνιστούν ικανότητες στρατηγικής σημασίας για τους επαγγελματίες. Ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχουν και τις πληροφορίες που διαχειρίζονται, απαιτείται και το αντίστοιχο επίπεδο σπουδών. Επίσης, η τάξη, η συνέπεια και η ικανότητα στοχοθέτησης συνιστούν στοιχεία απαραίτητα για την αποτελεσματική οργάνωση και το συντονισμό των δραστηριοτήτων τους, λόγω του μεγάλου όγκου και εύρους εργασιών που συνήθως αναλαμβάνουν.


Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Ο γραμματέας, ο ταμίας και ο βιβλιοθηκονόμος αποτελούν επαγγέλματα που απαντώνται συχνά στην καθημερινή μας ζωή και εντάσσονται στην κατηγορία αυτή. Οι αμοιβές τους ποικίλλουν ανάλογα με την εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνουν και το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, ενώ κρίνονται σταθερές υπό την έννοια ότι δεν παρέχονται κάποια πριμ παραγωγικότητας σε ατομικό επίπεδο.


Απαιτούμενες Δεξιότητες

 

 • Κοινωνική δεξιότητα, προθυμία, ευγένεια και υπομονή
 • Ευσυνειδησία, εχεμύθεια
 • Εντιμότητα, συνέπεια
 • Ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών
 • Μεθοδικότητα, τάξη και ακρίβεια
 • Υπολογιστική και μαθηματική ικανότητα
 • Ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Οργανωσιακή αφοσίωση
 • Υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ικανότητα πρόβλεψης των αναγκών και τάσεων της αγοράς
 • Ικανότητα επιβολής μέσω των λόγων και των πράξεων και σωστής εφαρμογής και παρακολούθησης της πολιτικής της εταιρείας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που αυτή έχει θέσει
 • Οξεία αντίληψη και ορθή εκτίμηση των καταστάσεων
 • Αποφασιστικότητα και ικανότητα στοχοθεσίας