Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Ασιατικών Σπουδών

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Διεύθυνση: 
Γραφείο Πρύτανη Ιονίου Πανεπιστημίου Τμήμα Ασιατικών Σπουδών Ιόνιος Ακαδημία Καποδιστρίου & Ακαδημίας 49100 Κέρκυρα
Τηλέφωνο - Fax: 
26610 87110, fax: 26610 87112
Email: 
asianstudies@ionio.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Φιλολογικές Επιστήμες
Τμήμα: 
Τμήμα Ασιατικών Σπουδών