Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο ΑΕΙ Ελλάδα
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διεύθυνση: 
Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα
Τηλέφωνο - Fax: 
210 529 4742
Email: 
saoa@aua.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Οικονομικές Επιστήμες
Τμήμα: 
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Επιστημονικό πεδίο μηχανογραφικού: 
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Κωδικός μηχανογραφικού: 
326