Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Υδατοκαλλιέργειες και Παθολογικά Προβλήματα Εκτρεφομένων Υδροβίων Οργανισμών

Επίπεδο σπουδών: 
Μεταπτυχιακό ΤΕΙ
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Ήπειρος
Διεύθυνση: 
Ειρήνης & Φιλίας 1, τ.κ. 46100
Τηλέφωνο - Fax: 
τ. 26650-49852
Email: 
mail: jaidon@teiep.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Γεωπονικές Επιστήμες
Τμήμα: 
Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας