Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
ΤΕΙ Αθήνας
Διεύθυνση: 
Διεύθυνση  Οδός Αγ. Σπυρίδωνα 122 10 Αιγάλεω
Τηλέφωνο - Fax: 
Τηλέφωνο:          (210) 538-5411, Τηλεομοιοτυπία:   (210) 538-5410
Ειδικότητα: 
Τέχνες - Εφαρμοσμένες Τέχνες
Τμήμα: 
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών
Επιστημονικό πεδίο μηχανογραφικού: 
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Κωδικός μηχανογραφικού: 
518