Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (Κατευθύνσεις 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Θερμοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκομίας)

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
ΤΕΙ Πελοποννήσου (Καλαμάτα)
Διεύθυνση: 
Αντικάλαμος 241 00 Καλαμάτα
Τηλέφωνο - Fax: 
Tηλ: 30 - 27210- 45100, Fax: 30 - 27210 - 45200, 69047
Ειδικότητα: 
Γεωπονικές Επιστήμες
Τμήμα: 
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Επιστημονικό πεδίο μηχανογραφικού: 
2o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
Κωδικός μηχανογραφικού: 
760