Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα) (Κατευθύνσεις 5ου εξαμήνου: 1. Φυτικής Παραγωγής, 2. Ζωϊκής παραγωγής, 3. Αγροτικής Οικονομίας, 4. Μηχανικοί Βιοσυστημάτων)

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο ΤΕΙ
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Διεύθυνση: 
Τ.Κ. 411 10, Λάρισα
Τηλέφωνο - Fax: 
Γραμματεία: 2410 684 274 FAX: 2410 684320
Email: 
Δ/ΝΣΗ E-MAIL: mitroo@teilar.gr
Ειδικότητα: 
Γεωπονικές Επιστήμες
Τμήμα: 
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Επιστημονικό πεδίο μηχανογραφικού: 
2o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
Κωδικός μηχανογραφικού: 
761