Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (Κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Ζωϊκής Παραγωγής 3.Αγροτικής Οικονομίας, 4. Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων))

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα)
Διεύθυνση: 
Τέρμα Κοντοπούλου, 53100 Φλώρινα         
Τηλέφωνο - Fax: 
τηλ. 23850 54620, fax: 23850 54621
Email: 
tof0005@teikoz.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Γεωπονικές Επιστήμες
Τμήμα: 
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Επιστημονικό πεδίο μηχανογραφικού: 
2o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
Κωδικός μηχανογραφικού: 
762