Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Μεσολόγγι)
Διεύθυνση: 
ταχυδρομική διεύθυνση:Νέα Κτίρια, Τ.Κ. 30200, Μεσολόγγι
Τηλέφωνο - Fax: 
Τηλέφωνο:2631058253, φαξ:261058287
Email: 
E-mail ixthal@teimes.gr, ydad@teimes.gr 
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Τροφίμων & ποτών
Τμήμα: 
Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών
Επιστημονικό πεδίο μηχανογραφικού: 
2o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Κωδικός μηχανογραφικού: 
555