Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ (Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ)

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος)
Διεύθυνση: 
Πλατεία Ανδρέα Κάλβου 2, Zάκυνθος 
Τηλέφωνο - Fax: 
Τηλ: +30 26950-24948, Fax: +30 26950-24949 
Email: 
Email: gr_envir@teiion.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Περιβάλλον - Ενέργεια
Τμήμα: 
Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος
Επιστημονικό πεδίο μηχανογραφικού: 
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Κωδικός μηχανογραφικού: 
748