Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
TEI Αθήνας
Διεύθυνση: 
Διεύθυνση  Οδός Αγ. Σπυρίδωνα 122 10 Αιγάλεω
Τηλέφωνο - Fax: 
Τηλ. γραφείου 210 53 85 407,Τηλεομοιοτυπία 210 53 85406
Email: 
e-mail: artconserv@teiath.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Πολιτισμικές Επιστήμες
Τμήμα: 
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Επιστημονικό πεδίο μηχανογραφικού: 
2o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Κωδικός μηχανογραφικού: 
520