Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Ραδιολογίας-Ακτινολογίας

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Αθήνας
Διεύθυνση: 
Διεύθυνση  Οδός Αγ. Σπυρίδωνα 122 10 Αιγάλεω
Τηλέφωνο - Fax: 
Τηλέφωνο: 210-5385623, Τηλεομοιοτυπία: 210-5385623
Email: 
tra@teiath.gr
Ειδικότητα: 
Επιστήμες Υγείας
Τμήμα: 
Τμήμα Ραδιολογίας-Ακτινολογίας
Επιστημονικό πεδίο μηχανογραφικού: 
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
Κωδικός μηχανογραφικού: 
627