Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Κατευθύνσεις: 1. Μηχανικοί Υποδομών ΤΕ, 2. Μηχανικοί Μορφολογίας και Αναστήλωσης ΤΕ)

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα)
Διεύθυνση: 
Μ. Αλεξάνδρου 1 Κουκούλι, 263 34 - Πάτρα
Τηλέφωνο - Fax: 
τηλ: 2610 369279/369199, φαξ: 2610 36.9199
Email: 
e-mail: ipodomi@teipat.gr
Ειδικότητα: 
Κατασκευών - Αρχιτεκτονικής
Τμήμα: 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ
Επιστημονικό πεδίο μηχανογραφικού: 
2o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Κωδικός μηχανογραφικού: 
768