Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Κατευθύνσεις: 1.Μηχανικοί Υποδομών ΤΕ 2. Δομοστατικοί Μηχανικοί ΤΕ)

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: 
Διεύθυνση: Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 57400 Θεσσαλονίκη Ελλάδα
Τηλέφωνο - Fax: 
Γραμματεία Τμήματος τηλέφωνο +30 2310 791252,+30 2310 013934, +30 2310 013935
Email: 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: gramcie@teithe.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Κατασκευών - Αρχιτεκτονικής
Τμήμα: 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ
Επιστημονικό πεδίο μηχανογραφικού: 
2o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Κωδικός μηχανογραφικού: 
447