Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Λογοθεραπείας

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα)
Διεύθυνση: 
Μ. Αλεξάνδρου 1 Κουκούλι, 263 34 - Πάτρα
Τηλέφωνο - Fax: 
Τηλ: 2610 362474 και 2610362440, Τηλ/Φαξ: 2610 331335
Email: 
e-mail: logotherapeia@teipat.gr
Ειδικότητα: 
Επιστήμες Υγείας
Τμήμα: 
Τμήμα Λογοθεραπείας
Επιστημονικό πεδίο μηχανογραφικού: 
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
Κωδικός μηχανογραφικού: 
618