Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (Κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής, 2. Ζωϊκής παραγωγής, 3. Αγροτικής Οικονομίας)

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Αμαλιάδα)
Διεύθυνση: 
ταχυδρομική διεύθυνση:Νέα Κτίρια, Τ.Κ. 30200, Μεσολόγγι
Τηλέφωνο - Fax: 
Τηλέφωνο: (+30) 26310 58207, Fax: (+30) 26310 58288
Email: 
Email: theka@teimes.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Γεωπονικές Επιστήμες
Τμήμα: 
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Επιστημονικό πεδίο μηχανογραφικού: 
2o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ
Κωδικός μηχανογραφικού: 
557