Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τμήμα Ανακαίνισης - Αποκατάστασης Κτιρίων

Επίπεδο σπουδών: 
Πτυχίο ΤΕΙ Ελλάδα
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Λάρισα
Διεύθυνση: 
Τ.Κ. 411 10, Λάρισα
Τηλέφωνο - Fax: 
Γραμματέας: τηλ: 24310-23602, Fax: 24310-23672
Email: 
Ειδικότητα: 
Κατασκευών - Αρχιτεκτονικής
Τμήμα: 
Τμήμα Ανακαίνισης - Αποκατάστασης Κτιρίων