Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επαγγέλματα  με κύριο χαρακτηριστικό την εργασία με ανθρώπους είτε με τη μορφή πληροφόρησης είτε με την παροχή  υπηρεσιών. Τα άτομα που ασχολούνται σε κοινωνικά επαγγέλματα τους ενδιαφέρει να αναπτύσσουν καλές σχέσεις με τους άλλους, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και στρέφονται σε δραστηριότητες, οι οποίες εμπεριέχουν την ομαδική εργασία. Τους αρέσει να δραστηριοποιούνται σε ένα εργασιακό περιβάλλον που τους επιτρέπει να αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα είτε ως υπάλληλοι είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά μπορούν να εργαστούν και σε δημόσιους οργανισμούς όπου έρχονται σε επαφή με κόσμο. Χαρακτηρίζονται από τον προσανατολισμό τους στην εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση των αναγκών των  άλλων ανθρώπων.

Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Ο πωλητής, ο  υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, ο ξεναγός κ.ά αποτελούν τα πιο γνωστά και χαρακτηριστικά επαγγέλματα αυτής της κατηγορίας. Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης  και ατομικών επιχειρήσεων.

Απαιτούμενες Δεξιότητες 

 • Υπομονή, διακριτικότητα και κατανόηση

 • Ευγένεια, προσήνεια, ικανότητα επικοινωνίας

 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας

 • Γνώση ξένων γλωσσών

 • Κριτική, αναλυτική και συνθετική σκέψη

 • Παρατηρητικότητα και μεθοδικότητα

 • Σωστή χρήση της γλώσσας

 • Μεταδοτικότητα

 • Ενδιαφέρον για τα συλλογικά φαινόμενα και την ανθρώπινη συμπεριφορά.

 • Αγάπη για τους ανθρώπους και κατανόηση για τις πράξεις τους

 • Ευαισθησία, υπευθυνότητα, προσεκτικότητα

 • Αντικειμενικότητα

 • Θεωρητική εκπαίδευση και εμπειρική κατάρτιση

 • Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (κυρίως της αγγλικής) και υπολογιστική ικανότητα

Σχετικά επαγγέλματα