Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Διευθύνων Επιχειρηματίας και Προϊστάμενος Μικρών Εστιατορίων και ξενοδοχείων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο σωστός σχεδιασμός, η οργάνωση και η διοίκηση μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης ή ενός εστιατορίου είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Φροντίζει για την ομαλή λειτουργία ενός ξενοδοχείου / εστιατορίου, ορίζοντας το ρόλο τού κάθε τμήματος και σχεδιάζοντας τις επιμέρους εργασίες και δραστηριότητες. Στις μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αναλαμβάνει την οργάνωση και διοίκηση, προσλαμβάνοντας τους υπεύθυνους των τμημάτων και ορίζοντας τα καθήκοντά τους. Ο ίδιος είναι υπεύθυνος για τους προϊσταμένους των τμημάτων αυτών και φροντίζει να τηρούνται οι κανόνες καλής συμπεριφοράς από τους υπαλλήλους και να παρέχονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες του ξενοδοχείου/ εστιατορίου. Έτσι, εξασφαλίζεται η καλύτερη λειτουργία και η αποδοτική εκμετάλλευση του ξενοδοχείου / εστιατορίου.


Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε χώρο ευχάριστο και ωραία διακοσμημένο. Το ωράριό του είναι ακανόνιστο και συχνά επιμηκύνεται. Το επάγγελμά του δεν είναι μονότονο, αλλά προσφέρει μία ποικιλία δραστηριοτήτων και δυνατότητες ανάληψης πρωτοβουλιών. Έχει την ευθύνη για τις δημόσιες σχέσεις και για τη διαφημιστική προβολή του ξενοδοχείου / εστιατορίου. Απαραίτητο είναι να έχει καλή συνεργασία με τους προϊσταμένους των επιμέρους τμημάτων του ξενοδοχείου / εστιατορίου για να επιτυγχάνεται έτσι η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.


Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι δραστήριος, οργανωτικός να διαθέτει ικανότητα στις δημόσιες σχέσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες. Είναι αυτός που προγραμματίζει, διευθύνει και ελέγχει τις παραγωγικές δραστηριότητες του ξενοδοχείου ξενοδοχείου / εστιατορίου, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πελάτες. Θα πρέπει να είναι συνεργάσιμος, φιλικός και ευγενικός με τους πελάτες.


Σπουδές:
Σπουδές παρέχουν τα τμήματα τουριστικών επιχειρήσεων των ΑΤΕΙ Αθήνας, Πειραιά (Σπέτσες), Κρήτης (Ηράκλειο), Πάτρας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ηπείρου (Ηγουμενίτσα). Όλα τα τμήματα, ανήκουν στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης (πρόσβαση από θεωρητική ή τεχνολογική κατεύθυνση: α. Τεχνολογίας και Παραγωγής β. Πληροφορικής και Υπηρεσιών, χωρίς απώλεια μορίων) και για την εισαγωγή, απαιτείται επιπλέον η εξέταση στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Για την εισαγωγή σπουδαστών σε αυτά τα τμήματα, απαιτείται επιπλέον εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα Γλώσσας: Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική η Ιταλική. Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα (επτά εξάμηνα θεωρητικές σπουδές και ένα εξάμηνο πρακτική εξάσκηση και Πτυχιακή εργασία). Οι πτυχιούχοι λαμβάνουν πτυχίο επιπέδου 4 και μπορούν να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις σε τμήματα των ΑΕΙ.
Επίσης σπουδές παρέχονται στην:
1. Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) και στην
2. Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου, Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.)
του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ).
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει συνολικά επτά εξάμηνα, δηλαδή έξι εξάμηνα διδασκαλίας και ένα εξάμηνο πρακτική εξάσκηση και πτυχιακή εργασία.
Τα τμήματα, ανήκουν στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης (πρόσβαση από θεωρητική ή τεχνολογική κατεύθυνση: α. Τεχνολογίας και Παραγωγής β. Πληροφορικής και Υπηρεσιών, χωρίς απώλεια μορίων) και για την εισαγωγή, απαιτείται επιπλέον η εξέταση στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα Γλώσσας: Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική η Ιταλική.
Στόχος της εκπαίδευσης αποτελεί η κατάρτιση ικανών και κατάλληλων στελεχών για ξενοδοχειακές, επισιτιστικές και λοιπές επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον Τουριστικό τομέα. Κάθε εκπαιδευτικό έτος περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών.
Α) Τον Θεωρητικό, που αρχίζει τον μήνα Οκτώβριο κάθε εκπαιδευτικού έτους και λήγει τον μήνα Ιούνιο του επομένου έτους.
Β) Τον Πρακτικό, που αποτελεί συνέχεια του θεωρητικού και αναπόσπαστη συνέχεια της εκπαίδευσης, αρχίζει τον μήνα Ιούλιο και λήγει στο τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου. Οι μαθητές τοποθετούνται με μέριμνα του Ο.Τ.Ε.Κ. για πρακτική άσκηση σε επιλεγμένες Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις.
Συναφείς σπουδές παρέχονται και από το τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (πρόσβαση από το 4o Επιστημονικό Πεδίο στο μηχανογραφικό δελτίο της Κύπρου).

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορεί να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, επιβατικά πλοία, κέντρα ψυχαγωγίας, οργανισμούς και υπηρεσίες σχετικές με τον τουρισμό, καζίνα, στον ΕΟΤ αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Οι προοπτικές τού επαγγέλματος είναι θετικές, γιατί σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου ο τουρισμός θεωρείται από τις βασικότερες πηγές εισοδήματος, η διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων είναι η ειδικότητα που προσφέρει σημαντικές δυνατότητες εργασίας, εξέλιξης και σταδιοδρομίας σε θέσεις που προσφέρουν υψηλό μισθό και bonus παραγωγικότητας.