Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Σε αυτή την επαγγελματική κατηγορία εντάσσεται πληθώρα καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, των οποίων τα αποτελέσματα συνιστούν τμήμα του εθνικού και παγκόσμιου πολιτισμού. 

Με την καλλιτεχνική δημιουργία αναπαριστώνται εμπειρίες, ιδέες και συναισθήματα, ενώ η επεξεργασία πρώτων υλών και η εφαρμογή του σχεδίου στη βιομηχανία αποσκοπούν στην πρόοδο της κοινωνίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Υπό το πρίσμα αυτό, η επινοητικότητα, η φαντασία, η έντονη αισθητική κρίση και σκέψη, η δεξιότητα στο σχέδιο και στο χειρισμό διαφόρων οργάνων σχεδίασης, η ευαισθησία, η εμμονή στη λεπτομέρεια και η παρατηρητικότητα αποτελούν βασικά στοιχεία που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τους επαγγελματίες της κατηγορίας αυτής. Η δημιουργία νέων τρόπων έκφρασης, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η διεύρυνση των εικαστικών μέσων με νέα υλικά έχουν οδηγήσει σε βελτίωση των επαγγελματικών ευκαιριών για όλους εκείνους που παρουσιάζουν κλίση στις εικαστικές και εφαρμοσμένες τέχνες. 


Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Ο γλύπτης, ο εικονογράφος, ο ζωγράφος, ο διακοσμητής, ο φωτογράφος και ο γραφίστας αποτελούν λίγα μόνο από τα πιο χαρακτηριστικά επαγγέλματα της κατηγορίας αυτής.


Απαιτούμενες Δεξιότητες

 • Αισθητικό κριτήριο
 • Δημιουργική φαντασία
 • Ταλέντο στα καλλιτεχνικά και στο σχέδιο
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις διάφορες απαιτήσεις της δουλειάς και του χώρου
 • Υπολογιστική ικανότητα
 • Ικανότητα αντίληψης χώρου και σύλληψης ιδεών
 • Ικανότητα επικοινωνίας
 • Υπομονή και επιμονή
 • Κλίση στο σχέδιο
 • Προσοχή, ικανότητα για λεπτές χειρωνακτικές εργασίες
 • Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης
 • Ικανότητα αντίληψης χώρου
 • Επιδεξιότητα
 • Κριτική σκέψη, καλλιτεχνική ευαισθησία και παιδεία
 • Εικαστική αντίληψη και αγάπη για την τέχνη
 • Υπευθυνότητα
 • Δημιουργική φαντασία και υψηλό αισθητικό κριτήριο
 • Αντίληψη των νέων αισθητικών τάσεων
 • Επιμονή, υπομονή και παρατηρητικότητα
 • Μηχανική ικανότητα
 • Σχεδιαστική ικανότητα και ευχέρεια στη χρησιμοποίηση ειδικών προγραμμάτων βιομηχανικού σχεδίου
 • Ικανότητα αντίληψης του χώρου και των μορφών
 • Οξεία αντίληψη της ισορροπίας των όγκων και των χρωμάτων
 • Ικανότητες επικοινωνίας και πειθούς

Σχετικά επαγγέλματα