Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων

Επίπεδο σπουδών: 
ΙΕΚ (Δημόσιο)
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Τρίπολης
Διεύθυνση: 
Τέρμα Τεγέας Τ.Κ.: 221 00
Τηλέφωνο - Fax: 
Τηλ.: 2710-242812 
Email: 
grammateia@iek-tripol.ark.sch.gr 
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Επιστήμες Υγείας