Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ο καλλωπισμός του ατόμου και η επιμέλεια της εξωτερικής του εμφάνισης αποτελούν το αντικείμενο των επαγγελματιών που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το βιοτικό επίπεδο και η ποιότητα ζωής των ανθρώπων σχετίζονται άμεσα με την εξέλιξη των επαγγελμάτων αυτών, που σήμερα θεωρείται αρκετά ικανοποιητική.

Ωστόσο, η κοινωνικότητα και οι επικοινωνιακές δεξιότητες που επιδεικνύει ο επαγγελματίας είναι σημαντικοί παράγοντες ως προς την αναγνωρισιμότητά του και κατ’ επέκταση στην επαγγελματική του ανέλιξη και πρόοδο. Επίσης, η υψηλή παρατηρητικότητα, η διάθεση για δημιουργία, η πρωτοτυπία, η επιδεξιότητα στο χειρισμό –σχετικών με το επάγγελμα– εργαλείων και υλικών, η φαντασία και η αντίληψη των αισθητικών τάσεων που επικρατούν και επηρεάζονται από τις συνεχείς εξελίξεις της μόδας αποτελούν χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτουν σε σημαντικό βαθμό οι επαγγελματίες της συγκεκριμένης κατηγορίας.


Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Ο αισθητικός, ο κομμωτής, ο σχεδιαστής μόδας, ο ενδυματολόγος και ο κοσμετολόγος αποτελούν τα πιο γνωστά και χαρακτηριστικά επαγγέλματα που ανήκουν στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία.


Απαιτούμενες Δεξιότητες

 • Επινοητικότητα και δυναμισμός
 • Καλλιτεχνικό ταλέντο και αισθητική αντίληψη
 • Πρωτοτυπία και φαντασία
 • Κοινωνική επιδεξιότητα
 • Συνέπεια και οργάνωση
 • Καλαισθησία και γούστο
 • Υψηλό αισθητικό κριτήριο
 • Ικανότητα στο συνδυασμό υλικών, χρωμάτων-σχημάτων και στην επιλογή και έλεγχο της πρώτης ύλης
 • Επιδεξιότητα στις κινήσεις των χεριών και στον χειρισμό των ειδικών μηχανών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή καπέλων
 • Καλές δημόσιες σχέσεις
 • Υπομονή, δημιουργικότητα, ευελιξία
 • Υπολογιστική ικανότητα
 • Σωστή αντίληψη των μορφών και των σχημάτων
 • Καλλιτεχνική ευαισθησία
 • Πνεύμα συνεργασίας
 • Ευγένεια και κοινωνικότητα
 • Αισθητική αντίληψη