Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Η κύρια ασχολία των επαγγελματιών της κατηγορίας αυτής αφορά στη μελέτη της οργανικής και ανόργανης ύλης. Η ανάλυση και η παραγωγή χημικών ουσιών σχετίζεται με τη βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων, ενώ η μελέτη της σύστασης και της λειτουργίας των διαφόρων ζωντανών οργανισμών αποσκοπεί στην κατανόηση των θεμάτων που άπτονται της αναπαραγωγής τους και της αλληλεπίδρασής τους με το περιβάλλον στο οποίο ζουν.

Η ερευνητική δραστηριότητα είναι απόλυτα συνυφασμένη με την πρακτική εφαρμογή των πορισμάτων που απορρέουν από αυτήν. Απαραίτητα προσόντα για την αποτελεσματική ενασχόληση με τα σχετικά επαγγέλματα είναι η εφευρετικότητα, η ικανότητα αναλυτικής αντίληψης και σκέψης, η υπευθυνότητα, η δεξιότητα στο χειρισμό ειδικού εργαστηριακού εξοπλισμού, η ευχέρεια στη διαχείριση προβλημάτων και η έγκαιρη εύρεση λύσεων, καθώς και η άριστη γνώση που απορρέει από τις θετικές επιστήμες. Οι βασικές αρχές της Χημείας και της Βιολογίας βρίσκουν ανταπόκριση κυρίως στη βιομηχανία των τροφίμων, στη φαρμακευτική βιομηχανία, καθώς και στον κλάδο της υγείας και της εκπαίδευσης.


Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Ο βιολόγος, ο χημικός και ο τεχνολόγος τροφίμων είναι από τα πλέον χαρακτηριστικά επαγγέλματα της συγκεκριμένης επαγγελματικής κατηγορίας.

 

 Απαιτούμενες Δεξιότητες

 • Παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα, προσοχή, υπευθυνότητα
 • Καλές γνώσεις φυσικής και χημείας
 • Μεγάλη επιδεξιότητα και σταθερό χέρι στη χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού
 • Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή και αγγλικής γλώσσας
 • Καλές γνώσεις βιοχημείας, χημείας και βιολογίας
 • Δυνατή μνήμη
 • Ευσυνειδησία, οξυδέρκεια, ακρίβεια
 • Υπομονή, εξυπηρετικότητα
 • Προθυμία
 • Μεγάλη προσοχή
 • Υπευθυνότητα